369-e.net
当前位置:首页>>关于375加运算符号等于8的资料>>

375加运算符号等于8

3!+7-5=8

3!+7-5=6+7-5=8

下面的 √ 是根号,是开算术平方根:3-7+5 = 1(3+7)÷5 = 23*[7/5] = 3 【说明:[ ]是取整运算符号,[7/5]=1,[2.9]=2】另√(-3+7+5)=√9=33+[7/5] = 4 【同前,3+[7/5] =3+1,3*[7/5]=3*1】另√(3*7-5)=√16=43+7-5 = 53*(7-5) = 63!+[7/5] = 7 【!是阶乘运算符号,3!=3*2*1=6,[7/5]=[1.4]=1】3!+7-5 = 8 |3-7|+5 = 9 【绝对值|3-7|=4】也可 -3+7+5=9 √(-3+7)*5 = 10 【√(-3+7)=√4=2】

解:3-(7-5)=1,(3+7)÷5=2 √(7+5-3)=3,(7+5)÷3=4(7+3-5)=5,3x(7-5)=67+5-3=9,5x3-7=85x3-(3+5)=7

你好,3!+7-5=8. 3!=3*2*1=6 6+7-5=8 望采纳.

375用符号连接等于3

3!十(7一5)=8

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8* 9 =100

1、3-7+5=-4+5=1.2、(3+7)÷5=10÷5=2.3、3+7-5=3+1-1=3.4、3*7+5=3*1+1=3+1=4.5、3+7-5=10-5=5.6、3*(7-5)=3*2=6.7、3-7+5=9-7+5=7.8、{(3+7)÷5}={10÷5}=2=8.9、-(3-7-5)=9.10、√(-3+7)*5=10.扩展资

√(-3+7)x5 = 10.(若帮助了你,请采纳)

msww.net | | gtbt.net | zxqk.net | lyxs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.369-e.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com