369-e.net
当前位置:首页>>关于脱式计算68+35 13的资料>>

脱式计算68+35 13

(1)175-75÷25,=175-3,=172;(2)68+35*13,=68+455,=523;(3)725-(125+237),=(725-125)+237,=600+237,=837;(4)(114+166)÷35,=280÷35,=8;(5)432÷(9*8),=432÷72,=6;(6)189-60+40,=189-(60-40),=189-20,=169.

49 x 13 + 13 =49 x 13 + 1 x 13 =(49 + 1) x 13 =50 x 13 =650 满意请采纳.谢谢.

(1)①68-27-13,=68-(27+13),=68-40,=28;②54+14+28,=68+28,=96;③18+(72-27),=18+45,=63;④86-(35-14),=86-21,=65;(2)①因为,71÷8=8…7;所以最大能填8,即8*8②因为,47÷9=5…2;所以最大能填5,即47>9*5;③因为,60÷7=8…4;所以最大能填8,即8*7④因为,23÷4=5…3;所以最大能填5,即23>4*5.故答案为:8,5,8,5.

(1)68*35-408÷24=2380-17,=2363;(2)(4 5 12 -3 1 2 )÷ 11 24 = 11 12 ÷ 11 24 ,=2;(3) 6 5 ÷[( 3 4 - 2 3 )÷ 5 6 ]= 6 5 ÷[ 1 12 ÷ 5 6 ],= 6 5 ÷ 1 10 ,=12;(4) 13 18 ÷( 5 6 + 2 3 * 3 8 )= 13 18 ÷( 5 6 + 1 4 ),= 13 18 ÷ 13 12 ,= 2 3 .

(1)68+24*40,=68+960,=1028;(2)125÷5*39,=25*39,=975;(3)78÷3÷5,=26÷5,=5.2;(4)125*8+231,=1000+231,=1231.

367-23*13=367-299=367-(300-1)=367-300+1=67+1=68 先算乘299,可以把299看作300-1 先算367-300=67,接着算67+1等于68,所以367-23*13=68

一、用竖式计算21.5÷2.4= 900÷2.4= 5.6*0.35= 二、脱式计算.175-75÷25 68+35*13 7.25-(1.25+2.37) (11.4+16.6)÷35 43.2÷(9*8) 189-60+40 三、简便计算.52+9.9 2.5*32 47+23.6+6.4 6*(15*9) 402+359 4.3+7.8+12.2+25.7 2.5*(26*4) 25*44 3.54+(229+0.46)

45-17)+(9-3)=28+6=34, (45-17)+(9-6)=28+3=31, (45-18)+(9-3)=27+6=33 (45-18)+(9-6)=27+3=30, (45-27)+(9-3)=18+6=24, (45-27)+(9-6)=18+3=21 (45-28)+(9-3)=17+6=23, (45-28)+(9-6)=17+3=20, (46-17)+(8-3)=29+5=34 (46-17)+(8-5)=29+3=32,

68-23=45+18=63.

=(186+114)+(25+35)+40=300+(60+40)=300+100=400

相关文档
dkxk.net | 9647.net | ydzf.net | 369-e.net | knrt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.369-e.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com